Giving your child the best start in life

  • First Floor, 10A Chandos Street London New Town W1G 9LE

Get In Touch

За нас

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА е научен и методически ръководител на цялата консултантска и терапевтична дейност, извършвана в центъра.

Дипломира се във Философски факултет на Софийския университет през 1981 г. като магистър по логопедия и по олигофренопедагогика (новото название на специалността е “Специална педагогика за деца с интелектуална недостатъчнаст”), с втора специалност „Българска филология“.

Работи в логопедичен кабинет за тежки речеви нарушения в гр. Смолян до 1986 г. От 1983 г. едновременно е и методически инспектор по дефектология в Окръжния съвет за просвета в гр. Смолян.

От 1986 до 1989 г. преподава логопедия в Югозападния университет в Благоевград, а от 1989 до сега в Софийския университет “Св. Кл. Охридски”.

Докторант по логопедия в катедра „Специална педагогика“, ФНПП , СУ, 1996-1999. Тема на дисертацията „Лингвистичният дефицит при деца със специфично езиково нарушение в предучилищна възраст“.

Специализира:

  • “Специфични и генерализирани нарушения на езиковото развитие”в Университета на Оксфорд, катедра “Експериментална психология” при проф. Д. Бишъп, и в колеж “Сент Джон”, Оксфорд, Великобритания, (2000).
  • “Интегрирано образование на децата със специални образователни потребности (комуникативни нарушения на развитието)”в Университета Брюнел в Лондон, в Университета на Западна Англия в Бристол, в Колежите в Лимерик и Корк, Ирландия, (1995, 1996, 1997).
  • “Логопедична терапия при деца с интелектуална недостатъчност“в Дъблин и Килкени, Ирландия, (1991).
  • “Логопедична терапия при деца с нарушения на езиковото и на говорното развитие”, Дъблин, Килкени, Ирландия, (1995,1996,1997), Бристол, Лондон,Обединеното Кралство (1995, 1996, 1997, 1999), Белгия (2001), Москва, Русия (2002, 2003).

Членство в професионални и научни организации

  • Световна асоциация за изследване на детския език – 1991-1999
  • Световна асоциация по клинична лингвистика и фонетика
 
Защо да ни изберете?

За нас

Ние сме повече ….

Ние сме повече ….

icon

Игри при нас

Игри при нас

icon

Игри при нас

Игри при нас

icon

Игри при нас

Игри при нас

icon

Игри при нас

Игри при нас