Giving your child the best start in life

  • First Floor, 10A Chandos Street London New Town W1G 9LE

Get In Touch

Услуги

Повече за нашите услуги

Какви услуги предлагаме ?

  • Изследване и диагноза на нарушенията на езиковата система, артикулацията, гласа, говора, дишането и на двигателната дейност на лицево-челюстната система (оро-фациалната моторика)
  • Ефикасни терапевтични планове
  • Индивидуална логопедична терапия
  • Групова логопедична терапия
  • Допълващи развитието терапии и обучения
  • Консултации и обучение на родители и учители
  • Социални инициативи – ежегоден безплатен скрининг

 

Изследване и диагноза на нарушенията на езиковата система, артикулацията, гласа, говора, дишането и на двигателната дейност на лицево-челюстната система (оро-фациалната моторика).

В последно време наричани диагностична оценка. Изследването на детето или възрастния с езикови и/или говорни нарушения е проучване на актуалното състояние в момента на изследването. То включва събиране на информация, систематизирането и анализирането й, и завършва с диагноза, която е заключението. Началният скрининг през първите 15 минути на изследването при нас е безплатен. Диагностичното изследване се извършва от ръководителката на центъра в присъствието на родителите.

 

Ефикасни терапевтични планове

Терапевтичният план е индивидуален за всяко дете или възрастен. При децата общият дългосрочен план има определена крайната цел на развитието в терапевтични условия. Факторите, които влияят при изработването на плана са видът и степента на нарушението, възрастта, темповете на индивидуалното развитие и реакцията на пациента към терапевтичното въздействие. Когато детето е в училищна възраст, и ако се налага, терапевтичният план се съгласува с образователният план.Индивидуална логопедична терапия

 

Индивидуалните терапевтични сесии целят интензивно въздействие замаксимален прогрес на детето или на възрастния. Ние използваме игрова форма на терапията при децата, а не просто игра, приятни и забавни техники и средства за мотивирането им за работа, даваме упражнения и игри за работа в къщи с родителите. Абсолютно задължително условие за нас е детето да се чувства спокойно, сигурно, значимо и със собствена стойност. За целта фундамент на нашето отношение към детето е стремежът ни да му създаваме непрекъснато увереност и самочувствие, като го поставяме във всеки един момент в ситуация на справяне и на успяване – с предварително определена трудност, под непрекъснато наблюдение и контрол на терапевта. Ролята на възрастния – логопед, родител, учител – е да улеснява ученето и развитието на детето.

 

Груповите терапевтични сесии имат за цел да затвърдят и обобщят умения, формирани в индивидуалните сесии. Те се провеждат с малък брой деца (2-4) със сходни нарушения и на относително еднакво ниво на развитие за конкретна тема. Основна област на развитието, в която груповите сесии са незаменими е формирането на социални умения и овладяването на социален език. Изключително резултатни са обаче и за целите на занимателната, игровата, арттерапията и музикотерапията, където се използват естествени и обичайни занимания на децата с терапевтични цели, те овладяват етапите на символната игра, която е тясно свързана с езиковото развитие, а изобразителните дейности и музиката допълват цялостното развитие.

 

Допълващи развитието терапии и обучения

Ние не предлагаме пакети от услуги, а цялостно развитие на детето чрез комплексно въздействие на всички сфери от развитието му в зависимост индивидуалните нужди при всеки конкретен случай, като родителите задължително участват в обсъждането и оформянето на комплексното терапевтично въздействие.

 

Консултации и обучение на родители и учители

Родителите са фундаментален фактор в развитието на детето и основен участник и партньор в терапията му. Ние консултираме и обучаваме всеки конкретен родител непрекъснато във всеки момент, в който е необходимо. Провеждаме и групово обучение по тема на родители и на учители при предварително заявено желание.

 

Социални инициативи

• Логопедите провеждат всяка година скринингово логопедично изследване на говора и на устния език на децата в детските градини. Изследването е напълно безплатно за децата и за родителите.

Съгласието на родителите и на директора на детската градина да допусне логопеда до децата се осигуряват предварително. Ако се установи риск за развитието на детето, родителите се информират лично чрез писмо.

• Скринингово изследване на писането се провежда и в началните класове на училищата в София и в Пловдив, в които директорите са разрешили достъп до учениците и учителите на класа са се съгласили да организират и да проведат писането на диктовка от децата.
Изследването е напълно безплатно за децата и за родителите.
Децата се изследват само, ако родителите са подписали декларация за съгласие.

За нас

С какво сме различни?

Логопедични и допълващи терапии и обучения, които можете да получите при нас:
icon

1. Езикова терапия:

- зa бългapcĸи eзиĸ - зa дeцa и възpacтни c poдeн eзиĸ бългapcĸи -eдинcтвeнaтa лингвиcтичнa тepaпия в Бългapия c aвтopcĸи тepaпeвтични пpoгpaми, cъздaдeни зaocoбeнocтитe нa бългapcĸияeзиĸ, пpи ĸoятo ce фoĸycиpaт тoчнo oблacтитe нa тpyднocти и нapyшeния пpи ĸoнĸpeтнoтo дeтe (или възpacтeн) и нe caмo ce cъĸpaщaвa вpeмeтo нa въздeйcтвиe, нo и ce пocтигaт дългocpoчни peзyлтaти; - нa aнглийcĸи и нa pycĸи eзиĸ - зa дeцa и възpacтни c eзиĸoви нapyшeния, живeeщи в Бългapия, зa ĸoитo тeзи eзици ca poдни или coциaлнo изпoлзвaни; - oвлaдявaнe нa бългapcĸия eзиĸ oт двyeзични дeцa и възpacтни(билингви), или oт бългapcĸи дeцa,poдeни и/или живeли дългo в чyжбинa.

icon

2. Говорна терапия:

- Apтиĸyлaциoннa тepaпия – зa нapyшeнoтo изгoвapянe нa cъглacнитe звyĸoвe; - Глacoвa тepaпия (фoнoпeдия) – зa нapyшeниятa нa глaca; - Гoвopнo дишaнe – нapyшeниятa нa дишaнeтo, вĸлючитeлнo и жизнeнoтo (витaлнoтo), ĸoгaтo e нeoбxoдимo. https://logopedcenter.com/uslugi

icon

3.Орофациална миофункционална

Opoфaциaлнa миoфyнĸциoнaлнa тepaпия- пpи cтpyĸтypни и нeвpoгeнни гoвopни нapyшeния, пpи лицeвo-чeлюcтни дeфopмaции, нaтиcĸ нa eзиĸa. Bиcoĸo eфeĸтивнa, бeз възpacтoви oгpaничeния и c дългocpoчeн eфeĸт. https://logopedcenter.com/uslugi

icon

4. Развитие на социални умения и овладяване на социален език

4. Развитие на социални умения и овладяване на социален език

icon

6.Занимателна

Занимателна терапия- система за постигане на терапевтичен ефект чрез използване на обичайните занимания на детето

icon

10.Специално-педагогическо обучение

Специално-педагогическо обучение - по роден и чужд език, по математика, по други учебни предмети

icon

11.Езикова занималня

Eзиĸoвa зaнимaлня зa пpeдyчилищнa и yчилищнa възpacт c: -Чyждoeзиĸoвo oбyчeниe нa дeцa c eзиĸoви нapyшeния; - Πoдгoтoвĸa зa yчилищe нa дeцa c eзиĸoви и c гoвopни нapyшeния

icon

12. Отстраняванена функционална неграмотност

Отстраняванена функционална неграмотност при ученици на всяка възраст

icon

13.Отстраняване на акцент

Отстраняване наакцент от говора - диалектен, чуждоезиков, неправилен навик

отзиви

Какво казват родителите

Свържете се с нас

За всякаква консултация ние сме на разположение да ви помогнем

Контакти