Giving your child the best start in life

  • First Floor, 10A Chandos Street London New Town W1G 9LE

Get In Touch

Ден: 10.01.2024

  • Home
  • януари 10, 2024

Пoвтapянe нa звyĸoвe или дyми пpи гoвopeнe, зaeĸвaнe

Повтарянето на звукове или на думи при говорене се наблюдава, както при говорни нарушения, едно от които e заекване, така и при нормален говор, особено при малките деца в началото на езиковото и на говорното им развитие. Основната комуникативна единица в общуването чрез устния език е изречението (неговата повърхностна форма

Read More

Тpyднocти в xpaнeнeтo и зaдaвянe пpи гълтaнe

Някои бебета и деца на различна възраст, могат да имат трудности при извършването на точни движения по време на: · хранене – при кърмене или с биберон, · дъвкане и гълтане на твърда храна и · говорене заради анатомични (структурни, органични) и физиологични (функционални) различия в областта на устата и на гърлото. Трудностите

Read More

Хъpĸaнe пo вpeмe нa cън

Хъркането е нарушение на дишането при сън. Скърцането със зъби и сънната апнея са част от другите нарушения на съня. Хъркането се появява, когато е затруднено или спряно преминаването на въздуха в носа или в гърлото. – Запушване или стесняване на носната кухина от полипи на лигавицата или

Read More

Пocтoяннo oтвopeнa ycтa c eзиĸ мeждy зъбитe

Езикът може да стои напред в устата между зъбите в покой и когато се движи при дъвкане,гълтане и при говор. В тази позиция, той пречи – за затварянето на устните в спокойно състояние и – за израстването на зъбите, с които се допира. Обикновено е засегнато изговарянето на много звукове, което намалява яснотата

Read More

Внeзaпнa пpoмянa или тpyднocт пpи гoвopeнe

Внезапно или за сравнително кратък срок, общуването при възрастните, рязко се променя обикновено след прекаран инсулт, който може да е бил относително лек и да не му е обърнато нужното внимание. Проявите в тези случаи могат да бъдат промени в настроенията, в емоционалното състояние, в комуникативното

Read More

Внeзaпни или xpoнични пpoмeни нa глaca

За да се преценят промените на гласа, трябва да се познават основните характеристики на нормалния глас и разликите между тях и типичните признаци на нарушенията. В логопедията гласообразуването се нарича говорна фонация, а гласовите нарушения –фонационни нарушения. Гласът на човека е озвучаването на струята въздух, която той издиша при говорене по време на общуване. Най-напред се задвижват гласните връзки

Read More

Фyнĸциoнaлнa нeгpaмoтнocт нa yчeници

Функционалната неграмотност при учениците е пряко свързана с разбирането на прочетен текст и буквално означава точно това – невъзможност да се извлече информацията от текст, който ученикът  може да прочете. Част от родителите идват за консултация, защото се съмняват дали интелектуалното ниво на детето им е достатъчно; други направо

Read More

Тpyднo и нeпpaвилнo чeтeнe и пиcaнe

Среща се както при децата, които започват да се ограмотяват, така и при възрастните, след преживяна черепно-мозъчна травма, инсулт или при мозъчен тумор.  При децата Трудностите и грешките в четенето не са изолирани, а винаги се съпътстват и от трудности и грешки в писането.Двата процеса може да са засегнати в различна

Read More

Гpaмaтичнo нeпpaвилни изpeчeния

В началото на езиковото развитие на малкото дете, възрастните не очакват и не изискват от него да говори напълно правилно. На този етап, родителите обикновено изискват семантична правилност от детето, да не говори безсмислено и поправят смисловите му грешки. С напредването на възрастта, детето попада във все по-сложни ситуации, в които

Read More

Тpyднo oбщyвaнe (пpи дeцa и пpи възpacтни)

 Най-общо причините се разделят на две големи групи – повлияни от заболявания на нервната система и вследствие психични травми, разстройства и състояния както при децата, така и при възрастните.   При децата В част от случаите, когато едно дете на 2 или на 3 години не знае достатъчно думи и не може

Read More