За нас

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА е научен и методически ръководител на цялата консултантска и терапевтична дейност, извършвана в центъра.

Дипломира се във Философски факултет на Софийския университет през 1981 г. като магистър по логопедия и по олигофренопедагогика (новото название на специалността е “Специална педагогика за деца с интелектуална недостатъчнаст”), с втора специалност "Българска филология".

Работи в логопедичен кабинет за тежки речеви нарушения в гр. Смолян до 1986 г. От 1983 г. едновременно е и методически инспектор по дефектология в Окръжния съвет за просвета в гр. Смолян.

От 1986 до 1989 г. преподава логопедия в Югозападния университет в Благоевград, а от 1989 до сега в Софийския университет “Св. Кл. Охридски”.

Докторант по логопедия в катедра "Специална педагогика", ФНПП , СУ, 1996-1999. Тема на дисертацията "Лингвистичният дефицит при деца със специфично езиково нарушение в предучилищна възраст".

Специализира:

  • “Специфични и генерализирани нарушения на езиковото развитие”в Университета на Оксфорд, катедра “Експериментална психология” при проф. Д. Бишъп, и в колеж “Сент Джон”, Оксфорд, Великобритания, (2000).
  • “Интегрирано образование на децата със специални образователни потребности (комуникативни нарушения на развитието)”в Университета Брюнел в Лондон, в Университета на Западна Англия в Бристол, в Колежите в Лимерик и Корк, Ирландия, (1995, 1996, 1997).
  • “Логопедична терапия при деца с интелектуална недостатъчност"в Дъблин и Килкени, Ирландия, (1991).
  • “Логопедична терапия при деца с нарушения на езиковото и на говорното развитие”, Дъблин, Килкени, Ирландия, (1995,1996,1997), Бристол, Лондон,Обединеното Кралство (1995, 1996, 1997, 1999), Белгия (2001), Москва, Русия (2002, 2003).

 

Членство в професионални и научни организации

  • Световна асоциация за изследване на детския език – 1991-1999
  • Световна асоциация по клинична лингвистика и фонетика
l Прочетете повече за центъра ТУК
d Прочетете повече за центъра ТУК
pl Прочетете повече за центъра ТУК

Как да ни намерите?