КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

Логопедичният център е създаден, за да може всяко дете или възрастен с езикови и говорни проблеми да развие максимално своя потенциал за използване на устния и на писмения български език и за правилно говорене при общуване.

Логопедичният център продължава личната частна практика на Антоанета Георгиева след 30 годишния й опит в преподаването, научните изследвания и практическото обучение на студентите по логопедия в Софийския университет. Центърът обхваща две бази с логопедични кабинети в София и в Пловдив. Целта на създаването му е

  • да предоставим на децата с български език най-съвременните логопедични терапии, не механично преписани, а адаптирани за особеностите и трудностите на нашия език;

  • да внедрим в практиката терапевтичните програми, създадени от А. Георгиева

  • да превърнем в редовна практика редки и непознати в България видове терапии, разработени от Антоанета Георгиева – за пациентите с ортодонтски проблеми орофациалната миофункционална терапия, за децата с нарушения от аутичния спектър - комуникативната терапия, логопедично ресурсно подпомагане и много други.

Как да ни намерите?