ЗА РОДИТЕЛИТЕ

През последните години все повече родители вярват, че съвременните деца проговарят по-късно, а професионалистите – лекари, псохолози, логопеди, срещат все повече подобни случаи. Какво се случва?

прочети още

ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

Алгоритъмът на логопедичната терапия започва с диагностика (консултация) на която, логопедът разбира, че родителите се надяват проблемът, заради който са в кабинета да не е „нещо сериозно“ и очакват...

 

 

прочети още

ДИГИТАЛНИЯ ЕКРАН ПРИ ДЕЦАТА

През последните години все повече родители вярват, че съвременните деца проговарят по-късно, а професионалистите – лекари, псохолози, логопеди, срещат все повече подобни случаи. Какво се случва?

 

 прочети още

Логопедичен център

Логопедичен център "Антоанета Георгиева"

Логопедичен център "Антоанета Георгиева" е терапевтична практика за деца и възрастни с говорни и езикови нарушения. Тук Вие и Вашето дете или близък възрастен ще получите качествена професионална логопедична терапия, планирана и ръководена лично от ръководителката на центъра, индивидуално отношение, топлота и приемане без условия на уникалността и ценността на детето или възрастния с нарушена комуникация. Постигнатите трайни и дългосрочни резултати променят живота, както на пациента, така и на цялото семейство и подобряват отношенията и качеството на живот на всички.

виж още

Моля свържете се с нас ако забележите всяко от следните:

Нeпpaвилнo изгoвapянe нa oтдeлни звyĸoвe (нa вcяĸa възpacт)

Неправилното изговаряне на звукове е сред най-често разпознаваните говорни нарушения. Старото название е дислалия. Може да се срещне...

Нepaзбиpaeмo гoвopeнe нa дeтeтo cлeд 3 гoдишнa възpacт

Неразбираемият говор на едно дете на 3 и след 3-годишна възраст, може да бъде проява на различни говорни нарушения: – дизартрия (при детска церебрална...

Пълнa липca нa гoвop нa дeтeтo cлeд 2 г. и пoлoвинa;

Когато на две години и половина едно дете не говори изобщо, можем да сме сигурни, че вече имаизоставане в езиковото развитие. Дали става въпрос и...

Тpyднo oбщyвaнe (пpи дeцa и пpи възpacтни)

 Най-общо причините се разделят на две големи групи – повлияни от заболявания на нервната система и вследствие психични травми,...

Гpaмaтичнo нeпpaвилни изpeчeния

В началото на езиковото развитие на малкото дете, възрастните не очакват и не изискват от него да говори напълно правилно. На този етап, родителите...

Тpyднo и нeпpaвилнo чeтeнe и пиcaнe

Среща се както при децата, които започват да се ограмотяват, така и при възрастните, след преживяна черепно-мозъчна травма,...

Фyнĸциoнaлнa нeгpaмoтнocт нa yчeници

Функционалната неграмотност при учениците е пряко свързана с разбирането на прочетен текст и буквално означава точно това – невъзможност да...

Внeзaпни или xpoнични пpoмeни нa глaca

За да се преценят промените на гласа, трябва да се познават основните характеристики на нормалния глас и разликите между тях и...

Внeзaпнa пpoмянa или тpyднocт пpи гoвopeнe

Внезапно или за сравнително кратък срок, общуването при възрастните, рязко се променя обикновено след прекаран инсулт, който...

Пocтoяннo oтвopeнa ycтa c eзиĸ мeждy зъбитe

Езикът може да стои напред в устата между зъбите в покой и когато се движи при дъвкане,гълтане и при говор. В тази позиция, той пречи - за...

Хъpĸaнe пo вpeмe нa cън

Хъркането е нарушение на дишането при сън. Скърцането със зъби и сънната апнея са част от другите нарушения на съня. Хъркането...

Тpyднocти в xpaнeнeтo и зaдaвянe пpи гълтaнe

Някои бебета и деца на различна възраст, могат да имат трудности при извършването на точни движения по време на: · хранене - при кърмене...

Пoвтapянe нa звyĸoвe или дyми пpи гoвopeнe, зaeĸвaнe

Повтарянето на звукове или на думи при говорене се наблюдава, както при говорни нарушения, едно от които e заекване, така и при нормален...

Как да ни намерите?