Giving your child the best start in life

  • First Floor, 10A Chandos Street London New Town W1G 9LE

Get In Touch

Полезно

Тpyднo и нeпpaвилнo чeтeнe и пиcaнe

Среща се както при децата, които започват да се ограмотяват, така и при възрастните, след преживяна черепно-мозъчна травма, инсулт или при мозъчен тумор.

 При децата

Трудностите и грешките в четенето не са изолирани, а винаги се съпътстват и от трудности и грешки в писането.Двата процеса може да са засегнати в различна степен при едно и също дете: при някои четенето е по-трудно, докато при други грешките в писането са повече. Не е възможно обаче да се нарушава само единият процес, а другият да е напълно запазен.

Грешките и трудностите в четенето и писането засягат

– различни нива на езиковата преработка и

– могат да бъдат проявени в различна степен – от много леки до много тежки.

Когато са в лека степен, се проявяват като

– отделни грешки при писането на букви напр. или пък

– ученикът чете бавно, накъсано и с грешки дълго след началното училище; или

– просто околните го приемат за слаб ученик по български език.

При тежките степени някои деца изобщо не могат да научат буквите и не започват да четат дори в 4-5 клас.

Проявите на нарушения писмен език са:

– на повърхностните нива – грешки, замени, размествания или пропускане на букви и срички, в правописа, в техниката на четене и в писането на ръка (двигателни и пространствени)

– на по-дълбоките нива на езикова преработка – при по-дългите и по-сложните езикови единици: дума, изречение и текст – грешките са семантични, граматични (морфологични и синтактични) и фонологични, на структурата на текста.

– нарушено разбиране на прочетеното – приема се, че когато е нарушено разбирането на прочетената отделна дума, едно изречение или цял текст, езиковото нарушение е по-тежко, защото са увредени много езикови системи и нива.

Старите термини за нарушения и трудности в овладяването на четенето и писането са: дислексия, дисграфия, дислексия на развитието.

Други термини за проблеми в овладяването на писмения език – специфични трудности на ученето.

 

Какво да направят родителите?

Трудностите при овладяването на четенето и на писането от децата, в началото на училищното им обучение са езикови нарушения, на развитието на писмения език, и за да има резултати, трябва да се приложи езикова логопедична терапия от логопед, който е компетентен в тази област.

При първото посещение на детето с родител, се прави цялостна логопедична диагностика, в която се изследват всички области на устния език, четенето и писането, говорния апарат,  произношението на звуковете, гласа, дишането, храненето.

Ако се установи проблем, се изработва индивидуална терапевтична програма.

Например: Родителят води ученик от втори клас за бавно и трудно четене, но при диагностиката се оказва, че детето освен това има грешки в писането, неправилна артикулация на някои звукове, пропуски в овладяването на устния език (беден речник, кратки изречения), не може да разказва текст, има пространствени и двигателни трудности.

 След обсъждане с родителите, се създава индивидуална комплексна терапевтична програма, в която се третират всички пропуски и трудности на конкретното дете, а не само проблемите в четенето, за които е доведено от родителя.

По време на терапията, непрекъснато се наблюдава развитието на детето, периодично се провежда диагностично изследване и се променя терапевтичната програма според промените в състоянието на детето.

В логопедичните кабинети в София и Пловдив на  център “Антоанета Георгиева” се работи с авторски терапевтични програми за българския език, създадени на основата на данните от научните изследвания и от опита в практиката на ръководителката на центъра.

 

 ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

Трудностите и грешките в овладяването на четенето и писането не се появяват внезапно. Те винагисе предшестват от проблеми в развитието на устния език в предучилищна възраст или от  говорни нарушения, които не са били забелязани или са били подценени и пренебрегнати от възрастните.

Не са малко случаите, когато малките ученици от І и ІІ клас с грешки в четенето и писането срещат неразбирането на учител или родител. Тогава възрастният решава, че детето просто се глези, не иска, не се старае достатъчно или го мързи, и ако се старае повече, чете повече и пише повече диктовки, всичко ще се оправи.

Практиката показва, че състоянието на четенето и писането не се оправя само с повече старание и диктовки. По-скоро ученикът започва да изостава в обучението, трудностите се увеличават и обхващат и други учебни предмети. Детето преживява болезнен отрицателен опит, който в някои случаи е с дългосрочни последици за качеството на живота му, за оформяне на характера, личността и общуването му.

Ако родителите предприемат подходящите действия в точния момент, спестяват много травми и трудности на детето си, които могат да бъдат избегнати напълно.

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *