Внeзaпнa пpoмянa или тpyднocт пpи гoвopeнe

Внезапно или за сравнително кратък срок, общуването при възрастните, рязко се променя обикновено след прекаран инсулт, който може да е бил относително лек и да не му е обърнато нужното внимание.

Проявите в тези случаи могат да бъдат

промени в настроенията,
в емоционалното състояние,
в комуникативното поведение на човека – станал е по-мълчалив или по-агресивен, включително вербално (саркастичен напр.),
по-бавно и/или по-трудно говорене, защото болният има видими двигателни трудности в изговарянето на звуковете;
използване на грешни думи, защото си е спомнил грешната дума, или защото заменя някои звукове с други, които променят думата;
неправилно изговаряне на някои думи, заради граматични или смислови грешки;
трудно намиране на думи, когато говори, или припомняне на грешни думи;
болният може да изглежда неориентиран и объркан; или
неуверен и несигурен какво да направи и как да реагира;
или да се затвори в себе си и да отказва да говори, защото осъзнава, че не е на нивото си отпреди инцидента

Какво да направят близките?

Незабавно да отидат в спешна неврологична клиника още при първите прояви на мозъчен инсулт или след травма на главата, както и стриктно да изпълняват лекарските предписания.

Дългосрочното възстановяване включва логопедична терапия за говорните и езиковите нарушения, ако пациентът има.

В някои случаи е необходима и психотерапия за справяне с драстичните промени в живота след мозъчен инсулт, особено при млади хора в активна възраст.

Мозъчният инсулт и другите нарушения на мозъчното кръвообращение са сериозен социален проблем, като се има предвид все по-младата възраст, на която са засегнатите пациенти и дългосрочните последици от тях.

 

Как да ни намерите?