Работно време: Лозенец | Цариградски | Пловдив

Диагностика и терапия

Алгоритъмът на логопедичната терапия започва с диагностика (консултация) на която, логопедът разбира, че родителите се надяват проблемът, заради който са в кабинета да не е „нещо сериозно“ и очакват посещенията „да свършат скоро“, „заекването да спре“ или детето ‚да проговори“ след втората или третата сесия, най-късно след няколко седмици. Такива свръх бързи промени са невъзможни, без значение дали някой ги предлага като „съвсем нова терапия“ с добре звучащо английско название или с успокояващи обещания. Когато едно дете закъснява с проговарянето след 3 години; или говорът му трудно се разбира от околните на всяка възраст; или заеква; или не се справя с четенето и писането; на него му е нужна продължителна, систематична логопедична терапия, която може да му осигури само квалифициран логопед. Езиковите, говорните и комуникативните нарушения са изключително сложни системи от взаимно свързани области и равнища, които се повлияват само при познаването им в дълбочина. Ние предлагаме над 30 годишен опит в изследването и терапията на логопедичните проблеми с авторски програми, създадени специално за особеностите на българския език, а не преведени механично от английски.

Как да ни намерите?