Работно време: Лозенец | Цариградски | Пловдив

ЛЯТО 2019

ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Полудневна занималня за деца от 3 до 7 г.
Полудневна занималня за бъдещите първокласници
Езикова занималня с английски език за деца от 3 до 7 г..
Заниманията са всеки преди обяд от понеделник до петък, от 9.00 до 12.00 ч.

За всяко дете, програмата включва 30 минутна:

- една индивидуална езикова или говорна сесия при говорни или езикови трудности

- една групова сесия за комуникативно развитие на деца с или без езикови/говорни трудности

- една допълваща развитието сесия – зрително-моторна координация, сензорно интегриране, фина моторика, логоритмика, ателие с приложни дейности или с музика, разнообразни игри.

Децата са от 2 до 5 в група.

Всички езикови и говорни програми са авторски, създадени за особеностите и трудностите на българския език, за да се улесни и ускори развитието на детето.

Всяка логопедична и допълваща сесия е индивидуално насочена според възрастта и езиковите, говорните и комуникативните потребности на детето.

 

ЗА УЧЕНИЦИ от І до VІІІ КЛАС

  • Полудневна езикова занималня за ученици с трудности в четенето и писането от начална и от средна училищна степен

  • Полудневна езикова занималня с английски език за ученици от начална училищна степен

  • Интензивна логопедична програма за дислексия за ученици от І до VІІІ клас

Заниманията са всеки след обяд от понеделник до петък, от 13.00 до 16.00 ч.

За всяко дете, програмата включва 30 минутна:

- една индивидуална езикова сесия за писмения език (четене и писане)

- едно групова специално-педагогическа сесия за трудностите при ученето

- една допълваща развитието терапия – зрително-моторна координация, сензорно интегриране, фина моторика, комуникативни умения, музика, приложни дейности.

Учениците работят в малка група от 2 до 5 деца или юноши.

Всяка логопедична и допълваща сесия е индивидуално насочена според възрастта и потребностите на детето.

 

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Как да ни намерите?