Giving your child the best start in life

  • First Floor, 10A Chandos Street London New Town W1G 9LE

Get In Touch

Екип Пловдив

  • Home
  • Екип Пловдив

Лидия Коева е Бакалавър по „Специална педагогика“ и Магистър „Комуникативни нарушения на развитието“ към ПУ“Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив. Изследва и терепевтира нарушенията на езиковата система, артикулацията, гласа, говора, дишането и на двигателната дейност на лицево-челюстната система (оро-фациалната моторика,миофункционалните нарушения)Работи с всички възрастови групи, преминала е редица специализации и обучения.
Прилага терапевтични техники за способността на лицата да общуват и говорят.
Има над 10-сет годишен опит като логопед в ЛЦ „Антоанета Георгиева“.

Провежда:
Индивидуална логопедична терапия
Групова логопедична терапия
Допълващи развитието терапии и обучения
Социални инициативи – ежегоден безплатен скрининг

 

Aнгела Трайчевска
Извършва терапия на артикулационни и езикови нарушения при деца и възрастни,нарушения на плавността на речта,гласови нарушения,аутистичен спектър,нарушения на писмената реч и математическите умения и орофациална -миофункционална терапия.
Има 5 годишен стаж като част от екипа на ЛЦ ,,Антоанета Георгиева“ гр. Пловдив.
Преминала е редица обучения и квалификации.
Завършила бакалавър в Пловдивски Университет ,, Паисий Хилендарски“.
Специалност:Специална педагогика . Професионална квалификация:
– Специален педагог-Логопед,учител на деца с езиково-говорни нарушения

☁ ,, Единственият език, който човек усвоява перфектно е този, който научава в ранна детска възраст “ -М.Монтесори

 

 

 

Ива Иванова, извършва педагогическа дейност с ориентация към деца с логопедични нарушения и трудности в ученето, за гр. Пловдив. Има 4 годишен стаж като част от екипа на ЛЦ „Антоанета Георгиева“. Преминала е редица обучения и квалификации. Завършила магистратура в Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски“ през 2017 година, със специалност „Алтернативи в предчилищната и началната педагогика“. Притежава и педагогически стаж в сферата държавното образование.

 

 

Елина Сиракова завършва „Предучилищна педагогика с чужд език“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2023г. След това продължава с магистърска степен „Комуникативни нарушения на развитието“ и стартира работата си като логопед в ЛЦ „Антоанета Георгиева“. Има предишен опит като детски учител.