Екип Пловдив

В центъра в Пловдив, екипа се състои от: 

 

ЛИДИЯ КОЕВА е бакалавър по логопедия от ПУ "Паисий Хилендарски" в Пловдив,завършила през 2012 г. Работи като логопед в Логопедичен център "Антоанета Георгиева" в Пловдив.

 

КРЕМЕНА БЕЛУХОВА е магистър по Логопедия от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Логопед в центъра от 2014 г.

 

МАРИЯ СРЕБРЕВА се дипломира в СУ "Климент Охридски". След двугодишен престой в софийския център е част от екипа в Пловдив, от началото на август 2018 год.

ekip pld

Как да ни намерите?