Giving your child the best start in life

  • First Floor, 10A Chandos Street London New Town W1G 9LE

Get In Touch

Полезно

Гpaмaтичнo нeпpaвилни изpeчeния

В началото на езиковото развитие на малкото дете, възрастните не очакват и не изискват от него да говори напълно правилно. На този етап, родителите обикновено изискват семантична правилност от детето, да не говори безсмислено и поправят смисловите му грешки.

С напредването на възрастта, детето попада във все по-сложни ситуации, в които е нужно да предава все по-голямо количество, все по-точна и по-подробна информация.  Нарастват и изискванията към начина, по който то говори – думите и изреченията да бъдат граматично  оформени, а звуковата им форма да бъде разбираемо изговорена.

 Граматичната правилност на изреченията се преценява на двете основни равнища:

  • на думата – морфологично и
  • на изречението – синтактично

 Граматичните грешки най-често са:

  • пропускания на кратките думи – частици, предлози, съюзи;
  • неправилна употреба на окончанията, представките, наставките, предлозите, глаголните времена;
  • нарушено съгласуване между различните части на изречението;
  • нарушен словоред и на изречението, и на фразата (словосъчетанието);
  • големи трудности и късно овладяване на синтаксиса на сложните изречения; или
  • пълна липса на сложни изречения на 5-6 годишна и дори по-късна възраст.

 Когато се наблюдават в комбинация, морфологичните и синтактичните прояви при едно дете, се приема, че то има граматично специфично езиково нарушение, ако няма друга видима причина за нарушеното езиково развитие като намален слухинтелектуална недостатъчност, илигенерализирано разстройство от аутичния спектър.

Езиковото развитие на децата, овладяването на родния им език, зависи и от особеностите на конкретния език, наричани още езикова специфика.

Българските деца овладяват граматиката много рано – до края на третата година в нормалното развитие е овладян целият синтаксис – и на простото, и на сложното изречение.

Тригодишната възраст е крайната времева граница за логопеда, когато оценява граматичната правилност на изреченията на едно дете.

Има грешки обаче, които са патология на всяка възраст, и които не се срещат в нормалното развитие, затова родителите не трябва да се самоуспокояват, че детето е още малко.

Нарушеното езиково развитие не се преодолява спонтанно, без професионално въздействие, затова детето израства и става юноша и възрастен, но си остава с езиково нарушение.

То се разпростира и върху писмения език, така че ученикът не само се научава трудно да чете ида пише, но и пренася граматическите си грешки в писанетоне може да разбира текст като останалите ученици и изостава в училищното обучение.

 

Какво да направят родителите?

Да намерят квалифициран и опитен логопед, специализиран в областта на езиковата терапия.След цялостна диагностика на детето, се изработва индивидуална терапевтична програма за него, която включва целенасочено въздействие върху овладяването от детето на родния му език. Едновременно се работи и за говорното развитие на детето, а на по-късен етап, то се подготвя индивидуално в кабинета за училищно обучение в масовото училище.

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *