Giving your child the best start in life

  • First Floor, 10A Chandos Street London New Town W1G 9LE

Get In Touch

Полезно

Внeзaпнa пpoмянa или тpyднocт пpи гoвopeнe

Внезапно или за сравнително кратък срок, общуването при възрастните, рязко се променя обикновено след прекаран инсулт, който може да е бил относително лек и да не му е обърнато нужното внимание.

Проявите в тези случаи могат да бъдат

промени в настроенията,
в емоционалното състояние,
в комуникативното поведение на човека – станал е по-мълчалив или по-агресивен, включително вербално (саркастичен напр.),
по-бавно и/или по-трудно говорене, защото болният има видими двигателни трудности в изговарянето на звуковете;
използване на грешни думи, защото си е спомнил грешната дума, или защото заменя някои звукове с други, които променят думата;
неправилно изговаряне на някои думи, заради граматични или смислови грешки;
трудно намиране на думи, когато говори, или припомняне на грешни думи;
болният може да изглежда неориентиран и объркан; или
неуверен и несигурен какво да направи и как да реагира;
или да се затвори в себе си и да отказва да говори, защото осъзнава, че не е на нивото си отпреди инцидента

Какво да направят близките?

Незабавно да отидат в спешна неврологична клиника още при първите прояви на мозъчен инсулт или след травма на главата, както и стриктно да изпълняват лекарските предписания.

Дългосрочното възстановяване включва логопедична терапия за говорните и езиковите нарушения, ако пациентът има.

В някои случаи е необходима и психотерапия за справяне с драстичните промени в живота след мозъчен инсулт, особено при млади хора в активна възраст.

Мозъчният инсулт и другите нарушения на мозъчното кръвообращение са сериозен социален проблем, като се има предвид все по-младата възраст, на която са засегнатите пациенти и дългосрочните последици от тях.

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *