Добре дошли в Логопедичен център

"Антоанета Георгиева"!

 

Логопедичен център "Антоанета Георгиева" е терапевтична практика за деца и възрастни с говорни и езикови нарушения. Тук Вие и Вашето дете или близък възрастен ще получите качествена професионална логопедична терапия, планирана и ръководена лично от ръководителката на центъра, индивидуално отношение, топлота и приемане без условия на уникалността и ценността на детето или възрастния с нарушена комуникация. Постигнатите трайни и дългосрочни резултати променят живота, както на пациента, така и на цялото семейство и подобряват отношенията и качеството на живот на всички. Логопедичният център е продължение на личната практика на университетски преподавател с над 30 годишен опит в теорията, научното изследване, преподаването и клиничната практика. Нашият екип работи с всички видове комуникативни нарушения, но сме особено специализирани в областта на неврогенните езикови и говорни нарушения при деца и при възрастни - на устния и на писмения език, на езиковото и на говорното развитие, придобитите езикови и говорни нарушения при деца и при възрастни вследствие травми, инсулти и/или мозъчни тумори и структурните говорни нарушения.

 

С какво сме различни ?

Предлагаме съвременна лингвистична терапия, разработена специално за българския език, чрез която формираме резултатни стратегии за преработка на езиковата информация от детето или възрастния с нарушение и по този начин фокусираме терапевтичното въздействие точно върху индивидуалните проблеми на конкретния пациент, с което не само съкращаваме значително времетраенето на терапията, но и променяме дългосрочно живота на детето и на близките му. Прилагаме най-новите постижения на световната логопедия за говорните, артикулационните и гласовите нарушения в практиката. Работим с авторските тестове на Антоанета Георгиева за изследване на езиковото развитие и на артикулацията, създадени за особеностите на българския език, както и авторските й терапевтични програми за различните нарушения. През последните 15 години Антоанета Георгиева работи в екип с водещи ортодонти и лицево-челюстни хирурзи при лечението на лицево-челюстни деформации, като провежда оро-фациалната миофункционална терапия при деца след 5 г. и при възрастни като част от цялостното лечение.